Lovgivning om kameraovervågning

Lovgivning om tv-overvågning

Før man installerer overvågning i privaten, på kontoret eller i et boligområde, er det en god idé at undersøge juraen bag. Hvad er tilladt, og hvad er forbudt? Der findes mange regler for, hvor og hvornår det er tilladt at overvåge ejendom og andre mennesker. Og skal man skilte med det eller ej? I guiden nedenfor findes der svar på, hvor og hvornår man må overvåge ifølge de gældende danske regler.

 

Private hjem/områder

  • Overvågning på egen grund: Man har lov til at overvåge sin private ejendom. Det vil sige, at man må opsætte overvågningsudstyr på sin egen grund og overvåge bolig såvel som indgangspartier, have og indkørsel. Til gengæld er det ulovligt at overvåge gaden, vejen, en plads eller lignende fra din ejendom. Man må heller ikke heller ikke overvåge sine naboer eller andre forbipasserende.
  • Andre personer på ens grund: I ens eget hjem gælder der specielle regler for videoovervågning, hvis man for eksempel har rengøringshjælp eller en barnepige, som kommer jævnligt. Her skal man informere om, at der er sat overvågning op. Hvis man som privat person overvåger et sted eller nogle lokaler, som der er almindelig adgang til, skal man også tydeligt oplyse om det ved skiltning.

Erhvervs områder

  • Virksomhedens grund: Virksomheder har ligesom private lov til at overvåge deres egen ejendom. Derudover har virksomheder nogle flere rettigheder til at overvåge. Det er for eksempel tilladt med overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre og lignende områder, hvis virksomheden råder over området. Desuden må egne facader, indgange til virksomheden og arealer, som er tilknyttet virksomheden (for eksempel en parkeringsplads) gerne overvåges. Her er det dog et krav, at overvågningen kan ses som nødvendig i forhold til bekæmpelse af kriminalitet.
  •  Overvågning af lokaler: Der gælder nogle specielle regler for overvågning af områder i virksomheder, som ikke er frit tilgængelige for alle. Det kunne for eksempel være et lagerrum, et baglokale eller et kontor, som er lukket for publikum. Her må man ikke overvåge uberettiget uden den overvågedes samtykke eller en tilladelse fra den, som råder over området. Hvis man overvåger i sådan et område, skal der altid skiltes med det.
  • Lagring af optagelser: Det er tilladt at overvåge udendørs områder i forbindelse med virksomhedens ejendom, hvis optagelserne ikke lagres. Det vil sige, at optagelserne fra overvågningskameraer kun kan vises ‘live’ i for eksempel et kontrolrum. Særlige regler gælder her såkaldte ‘særligt udsatte erhvervsdrivende’ såsom hoteller, restaurationer og butikker med detailsalg, som har flere muligheder for overvågning og lagring.

Offentlige myndigheder

  • Overvågning ‘foran skranken: I hovedtræk skal de offentlige myndigheder følge de samme regler som andre erhvervsdrivende, hvis der installeres overvågning. Det er her i særdeles vigtigt, at man skilter med overvågningen i områder, hvor udefrakommende personer færdes . Det kunne for eksempel være ‘foran skranken’ hos kommunen, hvor mange borgere kommer i venteværelser, ekspeditionsområder og lignende steder.
  • Overvågning ‘bag skranken: Loven påpeger, at offentlige myndigheder skal skilte med det, hvis der overvåges arbejdspladser ‘bag skranken’. Overvåger man et område eller nogle lokaler, hvor en offentligt ansat arbejder – og hvor publikum ikke færdes – skal personen altså vide det. Det betyder for eksempel, at skiltning er påkrævet, hvor man overvåger steder såsom frokoststuer, gangarealer og fælles kontorer. Overvågning af enkeltmands kontorer er ikke tilladt.

Boligorganisationer og idrætsanlæg

  • Boligorganisationers muligheder for overvågning: Hvis man som boligorganisation ønsker at overvåge et boligområde, kræver det tilladelse fra politidirektøren. Man skal ansøge på vegne af de husstande, som ligger i boligområdet. Politidirektøren kan give lov til, at man videoovervåger et boligområde og de arealer, som ligger i nærheden. Kravet er dog, at overvågningen er opsat af kriminalitetsbekæmpende årsager. Man kan højest få tilladelse til at overvåge fem år ad gangen.
  • Muligheder for overvågning på idrætsanlæg: Hvis man på et idrætsanlæg har problemer med kriminalitet, kan man søge om tilladelse til at installere videoovervågning. Det gøres hos politidirektøren. Man kan få tilladelse til at overvåge anlæggets facader, indgange, indhegninger og andre områder, som ligger i direkte tilknytning til anlægget. Det er muligt at få tilladelse til at videoovervåge i op til fem år ad gangen.

Taxier

  • Videoovervågning et krav: I Danmark er det i 2010 blevet lovpligtig, at taxier er udstyret med videoovervågning. Folketinget vedtog loven af sikkerhedsmæssige årsager, fordi mange chauffører er blevet røvet og overfaldet. Den betyder, at alle køretøjer, som bruges til taxikørsel, skal være forsynet med et overvågningskamera. Hvis køretøjet overvejende bruges til forudbestilt kørsel, er det dog muligt at få tilladelse til, at køretøjet ikke behøver videoovervågning. Ønsker man at søge sådan en tilladelse, sker det hos kommunalbestyrelsen.

Hvad hører under overvågning?

Ifølge dansk lovgivning er tv-overvågning al regelmæssig eller vedvarende personovervågning med et videokamera eller lignende. Herunder hører både automatiske og fjernstyrede kameraer. Alarmbixen.dk anbefaler, at overvågning altid udføres fornuftigt og lovligt. Det vil sige, at optagelserne bruges til saglige formål – for eksempel at afsløre en indbrudstyv. Billed- og lydoptagelser må ifølge persondataloven kun gives videre af tre årsager. Enten skal den overvågede give sit samtykke, ellers skal videregivelsen være lovpligtig. Sidst – men ikke mindst – må man videregive optagelser, hvis det er til politiet for at opklare en forbrydelse.

Hvis du vil videoovervåge med andre formål end forebyggelse mod kriminalitet, kan der være ekstraordinære forhold, som du skal være opmærksom på. Det er da en god idé at kontakte Datatilsynet for nærmere information.

Guiden er vejledende, og du rådes altid til at tjekke lovgivningen om din overvågningssituation på www.retsinformation.dk. 

Læs Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning